Välkommen till SAMS ansökningssystem för bidrag för 2017

Mera information om bidragen kan fås av verksamhetsledare

Nina af Hällström

050-3683288 eller

nina.afhallstrom@samsnet.fi

Ansökningstiden har gått ut den 30 november. Besluten om bidragsutdelningen publiceras i april på SAMS hemsida www.samsnet.fi