Instruktioner

Ladda en version som kan

printas ut här

Instruktioner

Fyll i föreningens och/eller dina kontaktuppgifter. Obligatoriska fält är markerade med en röd asterisk * Tryck på Fortsätt efter att alla obligatoriska fält innehåller aktuella och korrekta uppgifter.


Steg 1    Kontaktuppgifter
Föreningens namn*
Fyll i föreningens, förbundets eller sökandens namn.
Föreningens bankkonto* VIKTIGT!
Ange det kontonummer i IBAN-format till vilket det eventuella bidraget kan betalas.
FO- eller registernummer
Ange föreningens eller förbundets FO-nummer. Om sökanden är en grupp eller en enskild person ange födelsedatum.
Kontaktperson*
Ange den person som kan kontaktas under dagtid.
Gatuadress*
Fyll i föreningens, förbundets eller sökandens adress.
Postnummer och postanstalt*
Fyll i postnumret och postanstalten
Telefon- eller GSM-nummer*
Ange det telefon- eller mobilnummer som kan ringas till under dagtid.
E-postadress* VIKTIGT!
Ange den elektroniska adressen som kan användas i korrespondens. Beskedet skickas till den angivna e-postadressen.


Steg 2   Ansökan
Ansökan gäller*
Fyll i till vilket ändamål bidrag söks. Exempelvis ”familjekurs i Åbo”.
Beskrivning max 250 tecken*
Beskriv här med max 250 tecken till hurudan verksamhet bidrag söks.
Annan för samma ändamål ansökt eller erhållen finansiering*
Ange de andra bidragsansökningar som har gjorts för samma ändamål. Ange även bidrag som erhållits.
Ansökt belopp (utan €-tecken)*
Ange summan pengar som söks utan euro-tecknet och i fulla tal  (exempelvis 1000 ).
Projektets totala kostnader (utan €-tecken)*
Ange de totala kostnaderna för den verksamhet som bidrag söks till utan euro-tecknet och i fulla tal (exempelvis 10000).
Övrigt att notera
Ange här övrig information som du anser vara relevant.


Steg 3   Bilagor
Bilagor (Attachment)
För att ladda upp en bilaga tryck
Ladda upp en fil
Sedan dubbelklicka på det dokument som du vill ladda upp.
Du kan ladda upp två dokument. Behandlingen av bidrag blir dock smidigare om både projektplanen och –budgeten är i samma dokument.
Se till att bilagorna innehåller sökandens namn.


Steg 4  Bekräfta uppgifterna
Kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta. Du kan alltid gå tillbaka till föregående sida genom att trycka Föregående.
Genom att klicka i rutan  Jag försäkrar härmed att all given information stämmer är din ansökan klar.
Tryck skicka


Du får ett meddelande till din e-post att vi mottagit din ansökan.